İstanbul
İlçeleri ve Köyleri

% 18,37
Nüfus : 15.067.724
İstanbul